GenesisExpo v1.2.5 – Business Events & Conference Theme

02/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WebGeniusLab

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.5

File size: 41 MB

Cập nhật: 02/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

GenesisExpo là một chủ đề WordPress được thiết kế hiện đại Trình tạo tiêu đề linh hoạt với các cài đặt sẵn Hơn 30 mô-đun với tất cả các cài đặt cần thiết Một lần nhấp Nội dung Trình diễn Nhập đầy đủ Thời gian đáp ứng Mã thời gian ngắn Mã thời gian mở rộng Mô-đun mạnh mẽ của bố trí thành viên nhóm.

Viết một bình luận