gAppointments v1.9.3 – Appointment booking addon for Gravity Forms

29/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpcrunch

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.9.3

File size: 1.4 MB

Cập nhật: 29/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

gAppointments là một Plugin WordPress lên lịch các cuộc hẹn trong Gravity Forms. Nó là tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp phụ thuộc vào lịch hẹn. Cuộn xuống để xem tất cả các tính năng danh sách.

Viết một bình luận