Galaxy Funder v11.2 – WooCommerce Crowdfunding System

20/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: FantasticPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 11.2

File size: 804.6 KB

Cập nhật: 20/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Galaxy Funder là hệ thống Keep What You Raise Crowdfunding được xây dựng dựa trên WooCommerce và rất giàu tính năng. Nó là một Plugin mở rộng WooCommerce. Sử dụng Galaxy Funder, bạn có thể chạy trang web Crowdfunding của riêng mình hoặc thêm Chiến dịch cho Crowdfunding trên đầu trang WooCommerce Shop hiện tại của bạn.

Viết một bình luận