FS Poster v3.2.5 – WordPress Auto Poster & Scheduler

30/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: fs-code

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.2.5

File size: 9.1 MB

Cập nhật: 26/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

FS Poster là một Plugin WordPress với giao diện dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Xuất bản bài viết, trang, phương tiện WordPress. 8 mạng xã hội tích hợp. Cấu hình tài khoản không giới hạn, cộng đồng trên mỗi phương tiện truyền thông xã hội. Kiểm soát hoàn toàn tất cả các tài khoản và cộng đồng. WooC tích hợp. Xuất bản các sản phẩm WooCommerce.

Viết một bình luận