FoxuhHost v1.3 – Shop, Corporate & Web Hosting + WHMCS

09/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Theme-Squared

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3

File size: 26.8 MB

Cập nhật: 09/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

FoxuhHost là một ứng dụng WordPress (Máy tính để bàn, Máy tính bảng, Điện thoại di động?) Chủ đề lưu trữ và chủ đề doanh nghiệp WHMCS. Với thiết kế đã được tạo ra bởi Elite Tác giả, Nó đi kèm với 7 bố trí, Nhiều trang bên trong hơn, Awesome Variations Slideshows, Màu. Dễ dàng tùy chỉnh và thiết kế đầy đủ tính năng. Chủ đề này phù hợp cho Web Hosting, Hosting, Corporate, Port portfolio, Classic, Creative, Blog, Business và One Page. Tạo trang web nổi bật trong vài phút!

Viết một bình luận