Formidable Forms Pro v4.03.01 – WordPress Plugin

16/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Strategy11

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.03.01

File size: 1.9 MB

Cập nhật: 07/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Formidable Forms Pro là một Plugin xây dựng WordPress Form biến giấc mơ thành hiện thực. Formidable Forms Pro là trình xây dựng biểu mẫu WordPress tiên tiến nhất ở bất cứ đâu. Xây dựng một biểu mẫu liên hệ duy nhất hoặc các biểu mẫu nhiều trang phức tạp với logic, tính toán và tải lên tệp có điều kiện. Sau đó hiển thị dữ liệu thu thập được với các khung nhìn và biểu đồ. Nhận được nhiều hơn chỉ là các hình thức WordPress.

Viết một bình luận