FoodBakery v1.6.0 – Food Delivery Restaurant Directory

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Chimpstudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.0

File size: 32.3 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

FoodBakery v1.6.0 WordPress Restaurant Theme là một gói hoàn chỉnh cho danh sách nhà hàng đơn / nhiều nhà hàng. Chủ đề FoodBakery v1.6.0 cung cấp tùy chọn thành viên và gói thành viên cho chủ nhà hàng từ nơi họ có thể xử lý các nhà hàng của họ quản lý Menu, Đặt chỗ, Đội, Thành viên và Thanh toán. Chủ nhà hàng có thể Đăng ký theo chủ đề là Nhà hàng Hồi giáo và lập nhóm và xây dựng Nhà hàng và Menu trực tuyến của họ từ bảng điều khiển của họ.

Viết một bình luận