Foller v1.0.0 – Social followers bar for WordPress

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: merkulove

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 1.1 MB

Cập nhật: 05/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Foller hiển thị thanh đối tượng theo dõi trên trang web WordPress của bạn. Foller có thể hiển thị số lượng người đăng ký trên các Mạng xã hội khác nhau, cũng như tạo các nút đơn giản để đăng ký hoặc theo dõi.

Viết một bình luận