Folie v2.6.1 – Creative Portfolio WordPress

29/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: code-less

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.6.1

File size: 70 MB

Cập nhật: 29/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Folie là một chủ đề WordPress có thiết kế sáng tạo mới SEO Tối ưu hóa chủ đề WPML Hỗ trợ Mã sạch và Tài liệu WordPress Chủ đề tích hợp với Móc đáp ứng & Retina Thiết kế đa năng WordPress 30+ Element.

Viết một bình luận