Flow-Flow v4.1.23 – WordPress Social Stream Plugin

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: looks_awesome

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.1.23

File size: 8.4 MB

Cập nhật: 01/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Flow-Flow là plugin phương tiện truyền thông xã hội cao cấp để hiển thị các nguồn cấp dữ liệu xã hội trong lưới phản hồi tuyệt đẹp với các bộ lọc và tìm kiếm trực tiếp. Thực hiện bất kỳ kết hợp các nguồn cấp dữ liệu xã hội với Flow-Flow. Ví dụ: bạn có thể có 5 trang Facebook, 5 hashtag Twitter và 5 người dùng Instagram trong một luồng.

Viết một bình luận