FileBird v3.5 – WordPress Media Library Folders

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: NinjaTeam

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.5

File size: 702.5 KB

Cập nhật: 24/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

FileBird là một Plugin WordPress Media Library Folders ra đời để giúp bạn đưa thư viện phương tiện WordPress của mình lên một tầm cao mới.

Viết một bình luận