FileBase v1.2.2 – Ultimate Media Library Folders for WordPress

06/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: BestBug

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.2

File size: 2.2 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

FileBase là một plugin WordPress rất hữu ích để sắp xếp hàng ngàn tệp phương tiện của bạn trong thư viện phương tiện. Nó tương tự như các thể loại wordpress như trong bài viết. FileBase cho phép bạn tạo một cấu trúc thư mục cá nhân và không giới hạn trong chế độ xem thư viện phương tiện WordPress.

Viết một bình luận