Fat Services Booking v2.15 – Automated Booking

01/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: roninwp

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.15

File size: 8.6 MB

Cập nhật: 01/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Fat Services Booking v2.15 là một plugin WordPress cung cấp cho bạn đặt chỗ tự động và lên lịch trực tuyến cho các dịch vụ của bạn. Nó quét lịch để có sẵn và trích xuất thời gian miễn phí. Bạn kiểm soát cách khách hàng có thể đặt các khe thời gian mở. Fat Services Booking v2.15 được tạo cho các nhóm lớn với sự kiểm soát dễ dàng đối với dịch vụ, khách hàng, lịch và nhân viên của bạn. Bạn có thể theo dõi các cuộc hẹn trong chế độ xem lịch. Nó cung cấp loại xem hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và dòng thời gian cho lịch và có thể được lọc theo nhân viên, vị trí, dịch vụ hoặc danh mục dịch vụ.

Viết một bình luận