FAT Event v3.6 – WordPress Event and Calendar Booking

04/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: roninwp

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.6

File size: 7.9 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

FAT Event v3.6 là một plugin Sự kiện và Lịch WordPress được phát triển để tạo và quản lý các sự kiện cho bất kỳ trang web nào. Nó là một phản ứng đầy đủ, tùy chỉnh đầy đủ bằng bảng cài đặt, được tích hợp với google map, đặt chỗ và thanh toán bằng Paypal.

Viết một bình luận