FAQ Revolution v1.01 – WordPress Plugin

Phát hành: LCweb

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.01

File size: 281 KB

Cập nhật: 05/04/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

FAQ Revolution cố gắng cải thiện sơ đồ trả lời câu hỏi cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống dựa trên sự lựa chọn. Có hệ thống tìm kiếm tuyệt vời cho phép định nghĩa từ khóa tùy chỉnh và cũng mang đến phần Cơ sở tri thức cho trang web của bạn. Mọi thứ tập trung vào SEO!

FAQ-Revolution

Danh sách tính năng FAQ Revolution

 • FAQ system:
  • FAQ subjects categorization with optional child-subject
  • Optional image for first-level subjects
  • Standard question-to-answer FAQ
  • Choice-based FAQ. Each FAQ note could bring to a custom text, a predefined text or a new question
  • Each FAQ node may have an associated photogallery with lightbox
  • Each FAQ node may have associated Knowledge-base articles or associated external links
  • Each FAQ has got a standalone page, to be better indexed by search engines
  • FAQ search helper, manually defining custom keywords to help users find the right answer
  • Custom FAQ sorting (by default are sorted alphabetically)
  • Theme template choice for FAQ pages
 • FAQs search & display shortcode:
  • (optional) forced subject selection
  • (optional) forced child-subject selection
  • (optional) “search mode”, to show FAQs only after a textual search
  • Complete deeplink system over each action (in targeted pages using a single searchbox)
  • Elementor and Visual Composer native integration
 • Knowledge-base section:
  • Knowledge-base tags, grouping articles and to optionally be shown at the end of the article
  • Article tags archive (using your theme’s template)
  • Theme template choice for KB articles
 • External links database: record links to be attached to FAQ nodes
 • Base-URL control over FAQs, KB and KB tags
 • Complete control over font sizes and colors
 • Customizable fixed texts
 • 100% translatable, WPML or Polylang ready
 • Dev-friendly API to fetch or search FAQs
LƯU Ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Bình luận