FacetWP v3.4.4 – Better Filtering for WordPress

10/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: FacetWP

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.4.4

File size: 659.2 KB

Cập nhật: 21/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

FacetWP thêm tính năng lọc giống như Amazon vào bất kỳ danh sách nội dung WordPress nào. Nó cho phép người dùng nhanh chóng duyệt và xem chi tiết nội dung trang web của bạn để tìm chính xác những gì họ đang tìm kiếm.

Viết một bình luận