ez Form Calculator v2.12.0.3 – WordPress Plugin

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: keksdieb

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.12.0.3

File size: 11.2 MB

Cập nhật: 01/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

ez Form Calculator là một trình tạo biểu mẫu đa mục đích trực quan cho WordPress. Bạn có thể tạo máy tính biểu mẫu đơn giản, công cụ ước tính chi phí nâng cao hoặc biểu mẫu liên hệ rộng rãi cho cả bản thân và khách hàng của mình. ez Form Calculator dễ dàng thêm các yếu tố hình thức cơ bản như hộp kiểm, menu thả xuống, nút radio, vv chỉ với một vài cú nhấp chuột. Mỗi phần tử biểu mẫu có thể được gán một giá trị sẽ được tính toán tự động cùng nhau.

Viết một bình luận