ExProduct v1.4.0 – Single Product theme

Phát hành: Templines

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.4.0

File size: 65.5 MB

Cập nhật: 24/04/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

ExProduct là một chủ đề WooCommerce hiện đại & đáp ứng phù hợp cho một sản phẩm giới thiệu hoặc nhiều sản phẩm cùng phạm vi. ExProduct có tất cả các phần / trang cần thiết để bán hoặc giới thiệu (các) sản phẩm của bạn.

ExProduct

Key Features:

Yellow Pencil: Visual CSS Style Editor
Visual composer
Revolution slider
One click demo included

Bình luận