Events Calendar Pro v4.7.9 – WordPress Plugin

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Tribe Hootenanny

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.7.9

File size: 4.7 MB

Cập nhật: 24/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Events Calendar Pro là một Plugin WordPress đi kèm với một lựa chọn các chế độ xem được thiết kế tốt. Bạn kiểm soát các chế độ xem bạn chia sẻ với người dùng của mình trên lối vào. Lịch cổ điển không bao giờ lỗi mốt. Đặc biệt với chế độ xem hoàn toàn đáp ứng, tooltip này.

Viết một bình luận