EventOn v2.8.2 – WordPress Event Calendar Plugin

28/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ashanjay

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.8.2

File size: 2.3 MB

Cập nhật: 15/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

EventOn v2.8.2 là một Plugin WordPress lịch sự kiện theo phong cách danh sách được điều khiển bởi thiết kế tối thiểu nhưng được tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời cho nhu cầu lịch của bạn.

Viết một bình luận