Evently v1.7 – Event & Conference Theme

23/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Mikado-Themes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.7

File size: 40.3 MB

Cập nhật: 23/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Evently là một chủ đề sự kiện và hội nghị hiện đại, sẵn sàng khuấy động! Được đóng gói với 9 trang chủ tuyệt vời, 3 plugin cao cấp và một loạt các bố cục được tạo đặc biệt để giới thiệu loa và sự kiện, Cuối cùng có tất cả những gì bạn có thể cần cho một trang web tuyệt vời. Giới thiệu diễn giả của bạn và chia sẻ chi tiết về sự kiện, hội nghị hoặc cuộc họp của bạn như một chuyên gia. Bạn cũng có thể tạo lịch trình sự kiện chi tiết, chia sẻ những câu chuyện trên blog hoặc bán sản phẩm trực tuyến với Evently. Tạo sự kiện của bạn, bắt đầu ngày hôm nay.

Viết một bình luận