Eventer v2.7.3.1 – WordPress Event Manager Plugin

30/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: imithemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.7.3.1

File size: 2.6 MB

Cập nhật: 30/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Eventer là một Plugin WordPress Lịch sự kiện đầy đủ, Lịch sự kiện Danh sách & Lưới xem nhiều kiểu Sự kiện sắp tới Đếm ngược Đăng ký sự kiện miễn phí hoặc trả phí Thanh toán thương mại cho đăng ký sự kiện

Viết một bình luận