Essential Grid v2.3.5 – WordPress Plugin

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themepunch

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.3.5

File size: 14.3 MB

Cập nhật: 18/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Essential Grid là một plugin cao cấp cho WordPress, cho phép bạn hiển thị các định dạng nội dung khác nhau trong một lưới tùy biến cao. Các ứng dụng có thể bao gồm từ danh mục đầu tư, blog, phòng trưng bày, cửa hàng WooCommerce, bảng giá, dịch vụ, thanh trượt sản phẩm, lời chứng thực và bất cứ điều gì khác bạn có thể tưởng tượng.

Viết một bình luận