Escape v2.0 – Real Life Room Escape Game Company

Phát hành: themecube

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0

File size: 35.9 MB

Cập nhật: 05/04/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Chúng tôi đã tạo ra một chủ đề WordPress tập trung vào các yêu cầu của các công ty thoát khỏi phòng thực tế. Bạn có thể dễ dàng thêm phòng của bạn và nhập các chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể nhận được các đặt phòng trên cùng một trang. Bạn có thể cấu hình các hình thức đặt phòng như bạn muốn. Ngoài ra chủ đề Escape WP hỗ trợ WooCommerce. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng nhận được các khoản thanh toán trực tuyến trên trang web của mình.

Escape

Danh sách tính năng Escape

  • Visual Composer Included
  • Revolution Slider Included
  • Retina-ready
  • Google Fonts
  • Unlimited colors
  • Rooms Post Type
  • Testimonial Post Type
  • Contact form 7
  • Cross browser compatibility

Bình luận