Entaro v3.9 – Job Portal WordPress Theme

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ApusTheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.9

File size: 25.9 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Entaro là một chủ đề WordPress được thiết kế cho các trang web việc làm hoặc các trang web lớn hơn yêu cầu bảng công việc. Nó là một chủ đề thư mục công việc hướng nội dung. Nó cho phép bạn quản lý các loại, danh mục và danh sách công việc từ Giao diện người dùng WordPress quen thuộc. Entaro đi kèm với sự tích hợp hoàn toàn của ‘WP Job Manager Để quản lý chức năng thư mục công việc của nó.

Viết một bình luận