Email Customizer v3.32 for WooCommerce – WordPress Plugin

29/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: cxThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.32

File size: 1.5 MB

Cập nhật: 21/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Email Customizer cho phép tùy chỉnh đầy đủ các email WooCommerce của bạn. Tùy chỉnh màu sắc, định dạng đầu trang & chân trang, thêm liên kết tùy chỉnh, liên kết với các mạng xã hội của bạn và tùy chỉnh những gì email nói – với [shortcodes] – tất cả đều sử dụng giao diện WordPress Customizer quen thuộc. Với Email Customizer bạn không còn cần phải là một nhà phát triển để làm điều này. Và nếu bạn vẫn muốn, bạn cũng có thể thêm css tùy chỉnh của riêng bạn.

Viết một bình luận