Elite Video Player v4.8 – WordPress plugin

10/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: _CreativeMedia_

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.8

File size: 7.7 MB

Cập nhật: 25/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Elite Video Player v4.8 là trình phát video cao cấp hiện đại, đáp ứng, có thể tùy chỉnh hoàn toàn cho WordPress hỗ trợ quảng cáo và các nền tảng video phổ biến nhất như YouTube (đơn, kênh, danh sách phát), Vimeo, video tự lưu trữ (chỉ yêu cầu mp4), Google video ổ đĩa, video Dropbox, video địa phương, video Amazon S3 và LiveStreaming HLS m3u8 ..

Viết một bình luận