Elite Licenser v2.1 – Software License Manager for WordPress

05/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: appsbd

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1

File size: 2.9 MB

Cập nhật: 05/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Elite Licenser là một plugin WordPress cho bất kỳ loại cấp phép sản phẩm nào. Nó cũng quản lý cập nhật sản phẩm, tự động tạo mã giấy phép, được xây dựng trong hệ thống xác minh cấp phép Envato, kiểm soát giấy phép đầy đủ và hơn thế nữa. Nó có bộ API đầy đủ, vì vậy bạn cũng có thể xử lý nó bằng các ứng dụng khác. Một ứng dụng xử lý giấy phép của tất cả các sản phẩm của bạn. Nó sẽ làm cho WordPress là máy chủ cấp phép. Bạn có thể cấp phép cho bất kỳ sản phẩm nào với bất kỳ ngôn ngữ nào (PHP, .Net, Java, Android, v.v.). Ngoài ra, bạn có thể thêm cấp phép cho nhiều hơn một plugin hoặc chủ đề WordPress và nó có thể được cài đặt trên cùng một WordPress.

Viết một bình luận