ElementsKit v1.4.4 – The Ultimate Addons for Elementor

27/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XpeedStudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.4.4

File size: 7.8 MB

Cập nhật: 27/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

ElementsKit v1.4.4 là một addon bổ sung cho Elementor Page Builder với Trình tạo tiêu đề, trình tạo chân trang, trình tạo Megamenu, 50+ gói phần tử bổ trợ tùy chỉnh, Gói bố cục sẵn sàng 20 trang chủ, Gói 500+ với bộ bố cục.

Viết một bình luận