ElementsKit v1.2.7 – The Ultimate Addons for Elementor

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XpeedStudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.7

File size: 7.0 MB

Cập nhật: 27/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

ElementsKit v1.2.7 là một addon bổ sung cho Elementor Page Builder với Trình tạo tiêu đề, trình tạo chân trang, trình tạo Megamenu, 50+ gói phần tử bổ trợ tùy chỉnh, Gói bố cục sẵn sàng 20 trang chủ, Gói 500+ với bộ bố cục.

Viết một bình luận