Elements for Users v1.5.4 – Addon for WPBakery Page Builder

24/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: meceware

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.5.4

File size: 122.7 KB

Cập nhật: 24/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Elements for Users là một Plugin xác định quy tắc của bạn và kiểm soát nội dung của bạn với Visual Composer và WordPress. Chỉ hiển thị các yếu tố nội dung của Trình soạn thảo hình ảnh cho khách truy cập hoặc thành viên bạn muốn.

Viết một bình luận