ElementorSheets v1.3 – Elementor Pro Form Google Spreadsheet

08/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: xhtmlpoint

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3

File size: 2.1 MB

Cập nhật: 08/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

ElementorSheets là một plugin WordPress tốt nhất để lưu các mục nhập Mẫu Elementor Pro của bạn trong một Bảng tính Google duy nhất. Nó có thể dễ dàng lưu tất cả các mục của bạn trong một bảng tính, bất cứ khi nào người dùng sẽ điền vào các biểu mẫu. Quản trị viên cũng có thể dễ dàng tạo bảng tính mới và trang tính mới trong trang cài đặt.

Viết một bình luận