Elementor Pro v2.9.2 – WordPress Plugin

26/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Elementor

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.9.2

File size: 6.5 MB

Cập nhật: 26/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Elementor Pro v2.9.2 là một Plugin WordPress giúp thiết kế tất cả các biểu mẫu của bạn trực tiếp, ngay từ trình soạn thảo Elementor. Chọn các trường của bạn, tăng khoảng cách, đặt cột và bố cục … Kiểm soát mọi thứ, tất cả mà không bao giờ rời khỏi trình chỉnh sửa.

Viết một bình luận