Elementor Extras v2.2.7 – Do more with Elementor

19/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Namogo

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.7

File size: 1.8 MB

Cập nhật: 19/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Elementor Extras là một Plugin WordPress bao gồm các tiện ích và tiện ích mở rộng cực kỳ hữu ích cho Elementor, trình tạo trang WordPress yêu thích mới của bạn. Elementor Extras được thiết kế tốt từ quan điểm người dùng và đi kèm với một số chức năng thông minh mà chúng tôi chưa tìm thấy ở nơi khác. Được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ thực sự thân thiện, hữu ích và hiểu biết. Tôi không thể giới thiệu họ đủ.

Viết một bình luận