Element Plus v1.8.0 – WPBakery Page Builder Addon

06/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: pluginbazar

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.8.0

File size: 1.9 MB

Cập nhật: 06/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Element Plus v1.8.0 là một phần mở rộng cho Plugin Visual Bakery Page Builder. Nó sẽ cung cấp cho bạn khả năng thêm mọi loại yếu tố mạnh mẽ.

Viết một bình luận