Elegant Tabs v1.1 – WordPress Plugin for Elementor

15/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: infiwebs

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1

File size: 963.3 KB

Cập nhật: 15/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Elegant Tabs là một addon cho plugin Elementor Page Builder WordPress. Nó hoạt động rất tốt với WordPress 4.0 và Elementor Page Builder 1.9 trở lên. Bạn có thể cài đặt Elementor Page Builder miễn phí từ chính bảng điều khiển của mình.

Viết một bình luận