Eduma v4.2.4 – Education WordPress Theme

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ThimPress

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.2.4

File size: 9.4 MB

Cập nhật: 04/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Eduma v4.2.4 là một chủ đề WordPress được tạo cho web giáo dục, LMS, Trung tâm đào tạo, Khóa học Hub, Cao đẳng, Học viện, Đại học, Trường học, Mẫu giáo.

Viết một bình luận