Edubin v4.0.0 – Education LMS WordPress Theme

21/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: pixelcurve

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.0.0

File size: 4.9 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Edubin v4.0.0 là một trong những chủ đề LMS WordPress giáo dục tốt nhất hoàn hảo để bán các khóa học trực tuyến, Đại học, Cao đẳng, Trường học, Trung tâm đào tạo, E-Learning và các viện khác. Edubin v4.0.0 là một giải pháp giáo dục hoàn chỉnh với tất cả các tính năng và chức năng. Nó được xây dựng với tính năng kéo và thả Elementor Page Builder. Bằng cách sử dụng chủ đề này có thể để xây dựng trang web cho bất kỳ loại của viện giáo dục. Chủ đề giáo dục này đã hỗ trợ LearnDash và LernPress hai plugin LMS phổ biến. Ngoài ra, chủ đề này có Sự kiện lịch, Đăng ký sự kiện, Cửa hàng thương mại Woo và nhiều tính năng khác.

Viết một bình luận