Edubin v2.0.8 – Education LMS WordPress Theme

12/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: pixelcurve

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.8

File size: 5.2 MB

Cập nhật: 15/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Edubin là một trong những chủ đề LMS WordPress giáo dục tốt nhất hoàn hảo để bán các khóa học trực tuyến, Đại học, Cao đẳng, Trường học, Trung tâm đào tạo, E-Learning và các viện khác. Edubin là một giải pháp giáo dục hoàn chỉnh với tất cả các tính năng và chức năng. Nó được xây dựng với tính năng kéo và thả Elementor Page Builder. Bằng cách sử dụng chủ đề này có thể để xây dựng trang web cho bất kỳ loại của viện giáo dục. Chủ đề giáo dục này đã hỗ trợ LearnDash và LernPress hai plugin LMS phổ biến. Ngoài ra, chủ đề này có Sự kiện lịch, Đăng ký sự kiện, Cửa hàng thương mại Woo và nhiều tính năng khác.

Viết một bình luận