Tải ebook PDF Tự học Illustrator toàn tập

Đây là tài liệu Illustrator cho bạn nào muốn tìm hiểu hoặc tự học gồm 8 bài với 225 trang định dạng PDF từ cơ bản đến nâng cao về Illustrator. Hi vọng Ebook này giúp ích được cho các bạn.
Nếu chưa có Illustrator thì các bạn có thể tải về TẠI ĐÂY

Nội dung của giáo trình học illustrator cs6

Phần 1 – Các kiến thức cơ bản 5

Bài 1 – Giao diện làm việc 5
1. Không gian làm việc 5
2. Các Panel 8
3. Panel Tools 13
4. Preferences và Presets 23
5. Undo và Automation 26
Bài 2 – Làm việc với File 31
1. Tạo File mới 31
2. Nhiều Artboard 37
3. Lưu và xuất các File 41
4. Mở các File 44
5. Thêm ảnh vào Illustrator 45
6. Di chuyển xung quanh Workspace 46
7. Sử dụng Adobe Bdidge 54
Bài 3 – Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng 55
1. Các công cụ Shape 55
2. Các công cụ Line Segment 64
3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng 71
4. Các công cụ cắt 76
Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn 79
1. Công cụ Selection 79
2. Công cụ Direct Selection 81
3. Công cụ Group Selection 81
4. Công cụ Magic wand 82
5. Công cụ Lasso 84
6. Công cụ Eyedropper 84
Bài 5 – Layer 87
1. Tìm hiểu các Layer 87
2. Sử dụng Panel Layers 90
3. Tạo một Layer khuôn mẫu 96
4. Tổ chức lại các Layer 98
Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator 101
1. Panel Color 101
2. Color picker 106
3. Panel Color Guide 109
4. Panel Swatches 112

Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh 121

Bài 1 – Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush 121
1. Công cụ Pencil 121
2. Công cụ Smooth 124
3. Công cụ Path Eraser 126
4. Công cụ Eraser 126
5. Công cụ Paintbrush 129
Bài 2 – Công cụ Pen 141
1. Công cụ Pen. 141
2. Biên tập các đường Path 150
Bài 3 – Công cụ Type 154
1. Công cụ Type 154
2. Định dạng Type 161
3. Công cụ Area Type 165
4. Công cụ Type on A path 166
5. Công cụ Vertical Type 169
6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng 172
7. Làm cong text bằng Envelope Distort 173
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục 177
9. Thực thi các lệnh Type khac 178
10. Chuyển đổi Type thành các outline 179
Bài 4 – Công cụ biến đổi 181
1. Các công cụ Transformation 181
2. Panel Transform 187
3. Các lệnh menu Transform 188
Bài 5 – Pattern và Gradient 189
1. Các Pattern 189
2. Các Gradient 196
Bài 6 – Symbol, ánh sáng 3D và Flash 202
1. Panel Symbols 202
2. Các thư viện Symbol 204
3. Làm việc với các Symbol 205
4. Các công cụ Symbolism 208
5. Ánh xạ ảnh Symbol vào các đối tượng 3D 211
6. Tích hợp các Symbol với Flash 215
Bài 7 – Tạo các kiểu hòa trộn 218
1. Tạo các Blend 218
2. Các tùy chọn Blend 219
3. Biên tập các kiểu hòa trộn 221
4. Các tùy chọn menu Blend 222
Bài 8 – Clipping Mask và đường Path phức hợp 224
1. Các mặt nạ xén 224
2. Các đường path phức hợp 229

Link tải Ebook Illustrator toàn tập

Leave a Comment