Easy Social Share Buttons v6.2.9 For WordPress

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: appscreo

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.2.9

File size: 14.4 MB

Cập nhật: 31/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Easy Social Share Buttons For WordPresslà plugin chia sẻ xã hội tất cả trong một cho WordPress cho phép bạn chia sẻ, theo dõi và tăng mức độ phổ biến xã hội của bạn. Với các nút chia sẻ xã hội dễ dàng cho WordPress, bạn sẽ chia sẻ và theo dõi xã hội của mình ở cấp độ tiếp theo.

Viết một bình luận