Easy Query Pro v2.2.2 – Visual Query Builder Plugin

13/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Connekt

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.2

File size: 538.4 KB

Cập nhật: 13/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Easy Query Pro v2.2.2 là cách nhanh nhất để xây dựng và hiển thị các truy vấn phức tạp mà không cần chạm vào một dòng mã. Xây dựng trực quan một shortcode easy_query tùy chỉnh và đoạn mã WP_Query dựa trên nội dung trang web của bạn bằng cách điều chỉnh các tham số khác nhau trong Trình tạo truy vấn.

Viết một bình luận