Duplicator Pro v3.8.6.1 – WordPress Site Migration & BackUp

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Snap Creek

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.8.6.1

File size: 8.0 MB

Cập nhật: 23/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Duplicator Pro là một Plugin WordPress tạo một bản sao lưu các tập tin và cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Sao chép và di chuyển toàn bộ trang web từ vị trí này sang vị trí khác trong một vài bước. Tạo một ảnh chụp nhanh toàn bộ trang web của bạn tại bất kỳ thời điểm nào.

Viết một bình luận