Download Manager Pro v5.0.2 + Addons

08/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpdownloadmanager

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0.2

File size: 10.9 MB

Cập nhật: 24/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Download Manager Pro được tích hợp tất cả các tính năng bạn cần để quản lý tệp và tài liệu của mình, bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu, kiểm soát truy cập tài liệu dựa trên vai trò và khả năng của thành viên, nhật ký truy cập chi tiết, bán sản phẩm kỹ thuật số, cấp phép và nhiều tính năng khác.

Viết một bình luận