DocDirect v8.0.7 – WordPress Theme for Doctors

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Themographics

Sử dụng: PACTHNull

Version: 8.0.7

File size: 31.1 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

DocDirect là một chủ đề xây dựng thư mục WordPress để chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề liên quan khác. Nó được thiết kế theo cách mà nó có thể được sử dụng như một thư mục kỹ sư, thư mục luật sư, thư mục siêng năng, thư mục dịch vụ kinh doanh, thư mục thú y, thư mục nhà cung cấp dịch vụ, thư mục tìm kiếm dịch vụ và kinh doanh.

Viết một bình luận