Divinity v1.3.3 – Church, Nonprofit, Charity Events Theme

20/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: oxygenna

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.3

File size: 48.8 MB

Cập nhật: 20/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Divinity là một chủ đề Church WordPress đẹp, hấp dẫn dựa trên khung Bootstrap 4 mới nhất. Với 4 bản demo đã sẵn sàng và hơn thế nữa để theo Divinity là hoàn hảo để thúc đẩy công việc tốt mà nhà thờ của bạn làm và khuyến khích mọi người tham gia hội chúng của bạn.

Viết một bình luận