Divi LearnDash Kit v1.2.1 – WordPress Plugin

04/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Divi Booster

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.1

File size: 89.5 KB

Cập nhật: 04/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Bạn muốn sử dụng Trình tạo Divi mạnh mẽ để bố trí các trang LearnDash của mình? Ngay sau khi plugin Divi LearnDash Kit được cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng Trình tạo Divi để thiết kế các khóa học, bài học, câu đố, chủ đề, chứng chỉ và nhóm của bạn. Không cần cấu hình!

Viết một bình luận