Directory+ v2.67 – WordPress Theme

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ait

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.67

File size: 32 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Vào đầu năm 2015, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với bản cập nhật chủ đề mới có tên Directory+. Chúng tôi lập một danh sách các yêu cầu của khách hàng và chủ đề mới đã ra đời. Chủ đề Directory+ WordPress hoàn toàn mới này sẽ đến với tất cả các khách hàng Directory hiện tại của chúng tôi miễn phí.

Viết một bình luận