Directory Pro v1.7.7 – WordPress Plugin

06/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: e-plugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.7.7

File size: 11.9 MB

Cập nhật: 24/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Directory Pro là một Plugin WordPress bao gồm: Payment Gateway, Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới, WPML, Tích hợp với Trình soạn trực quan, Directory/Listing, 2 Signup styles, Chuyển hướng trang…

Viết một bình luận