Directories Pro v1.3.0 – WordPress Plugin

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: onokazu

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.0

File size: 6.9 MB

Cập nhật: 29/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Directories Pro v1.3.0 là một plugin WordPress cho phép bạn xây dựng bất kỳ loại thư mục nào, chẳng hạn như thư mục doanh nghiệp địa phương do cộng đồng điều khiển như Yelp.com, Google+ Địa điểm hoặc Yahoo! Cục bộ, thư mục người dùng, thư mục trang web, thư mục thuộc tính, v.v … Directories Pro v1.3.0 là plugin thư mục đa năng và phong phú nhất mà bạn có thể tìm thấy cho WordPress.

Viết một bình luận